skip to Main Content

Over Troostwijk-Roux Consultancy

Van onze consultancy afdeling kunt u een gedegen aanpak verwachten. Onze consultants treden op als uw raadgevende, onafhankelijke deskundige. Zij denken verder dan de gebruikelijk oplossingen, leveren maatwerk en zijn experts in onderstaande disciplines.

Achterstallig onderhoud

Met achterstallig onderhoud wordt bedoeld, het gebrek aan onderhoud dat normalerwijze door één van de partijen had uitgevoerd moeten worden en waardoor mogelijk bijkomende kosten kunnen ontstaan.

Business interruption valuation

Bedrijfsschade is één van de specialiteiten van Troostwijk-Roux Expertises. Onze deskundigen staan u graag bij voor de vaststelling van de te verzekeren kapitalen en vergoedingsperiode.

Corporate plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving of “staat van bevinding” is een schriftelijke, gedetailleerde vaststelling uitgevoerd door een erkend deskundige van de feitelijke toestand waarin een onroerend goed zich op het moment van vaststelling bevindt.

Fixed asset registration reconciliaton (FARR)

De consultants hebben ruime ervaring met het opschonen van activa registers voor ondernemingen. Opgeschoonde registers voorkomen financiële, fiscale en wettelijke risico’s.

Onteigeningen

Onze consultants hebben ruime ervaring met het adviseren en begeleiden van de meest uiteenlopende vragen rond onteigeningen. Troostwijk-Roux Expertises werkt uitsluitend aan de zijde van de onteigende, begeleidt de onteigende door het hele onteigeningsproces heen en treedt op als technisch raadsman met het oog op een optimale onteigeningsvergoeding.

Purchase price allocation (PPA)

Na een overname moet vaak de betaalde prijs worden toegewezen aan de overgenomen activa en passiva. Onze consultants kennen de waarderingsmethodieken, samenhang en toepassing.

Risico-inspectie

Bij risico-inspectie denken onze mensen uitgebreid met u mee over de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt en brengen deze in beeld, zodat eventuele ernstige gevolgen ervan beperkt kunnen worden.

Back To Top
×Close search
Zoeken