skip to Main Content

Beschrijving & Becijfering

Omdat een plaatsbeschrijving een weergave is van de feitelijke toestand op een wel bepaald moment is het ook een objectieve graadmeter om na te gaan of er sprake is van achterstallig onderhoud.

Het gebrek aan onderhoud

Met achterstallig onderhoud wordt bedoeld, het gebrek aan onderhoud dat normalerwijze door één van de partijen had uitgevoerd moeten worden en waardoor mogelijk bijkomende kosten kunnen ontstaan. De vaststelling van achterstallig onderhoud is bedoeld om enerzijds vast te stellen, over welk onderhoud het precies gaat en anderzijds om te kunnen begroten welke kosten gedragen moeten worden om het achterstallig onderhoud in te halen.

Deze vorm van plaatsbeschrijving maakt vaak deel uit van een Due Dilligence proces en kan dienstig zijn bij de onderhandelingen bij overnames /verkoop / overdracht real estate.

Back To Top
×Close search
Zoeken