skip to Main Content

Voor particulieren en bedrijven

Voorafgaand aan de uitbetaling van de schadevergoeding van uw woning of vastgoed zal de verzekeraar eerst dienen te verifiëren of er geen hypotheek op dit eigendom aanwezig is.

Het is mogelijk dat er geen hypotheek meer rust op uw pand of dat deze er nooit is geweest. Ook in dit geval is de aanvraag van het hypothecair getuigschrift noodzakelijk. Het document zal dan dienen als bewijs.

De hypothecaire kredietverstrekker is een bevoorrechte schuldeiser en kan daarom als eerste aanspraak maken op de schadevergoedingen die uw verzekeringsmaatschappij mogelijks zal uitbetalen. De hypothecaire schuldeiser dient dan ook eerst zijn akkoord te geven alvorens de schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) mag uitbetaald worden aan de schadelijder.

Uw verzekeringsmaatschappij zal u dus verzoeken een hypothecair getuigschrift te bezorgen, voorafgaand aan een mogelijke uitbetaling van een voorschot en/of van de schadevergoeding voor het gebouw.

Het is dus mogelijk dat er geen voorschot kan uitbetaald worden voor dit document wordt aangeleverd.

Hoe aanvragen?

U moet een attest verkrijgen dat minder dan 6 maanden oud is voor de schade.

Hypothecaire getuigschriften worden afgegeven door de FOD Financiën – Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – Kantoor Rechtszekerheid.

Er zijn twee manieren om een aanvraag in te dienen.

Via uw notaris

Dit is de meest eenvoudige optie. Verifieer even bij uw notaris of er geen bijkomende kosten worden aangerekend bovenop de kosten van het document zelf.

Via uw lokaal Kantoor Rechtszekerheid (RZ-kantoor)

Welk hypotheekkantoor is bevoegd voor de ligging van uw onroerend goed en waar/hoe kan ik het aanvragen?

  • Klik op de link voor naar de site van de overheid te gaan
  • Klik op de afdeling “Bevoegdheden”
  • Kies bij ‘Algemene Administratie’: van de Patrimoniumdocumentatie (26)
  • Kies bij ‘Type dienst’: RZ-Kantoor (26312)
  • Kies bij ‘Bevoegdheid’: (26580) Afleveren van inlichtingen en getuigschriften inzake onroerende goederen
  • Vul vervolgens de gemeente en de straat in
  • Druk op de knop ‘Zoeken’

Nu krijgt u alle info met betrekking tot het correcte RZ-kantoor en kan je vervolgens uw verzoek richten per brief of per mail.

Het aanvraagformulier voor een hypotheekcertificaat moet worden ingediend door de eigenaar van het onroerend goed (aanvrager). Het verzoek tot het bekomen van een hypothecair getuigschrift kan via mail of per post aan het bevoegde kantoor Rechtszekerheid worden bezorgd.

Hier vindt u een modelaanvraagformulier (rechter muisknop + “sla link op als…”).

Verdere toelichting omtrent het invullen van dit aanvraagformulier kunnen hier teruggevonden worden.

Kosten en info overheid

Voor het bekomen van een getuigschrift is de voorafgaandelijke betaling van een hypothecaire retributie en een divers recht noodzakelijk. Het kantoor zal hiervoor aan de verzoeker een betalingsverzoek bezorgen. Van zodra de betaling werd ontvangen zal het getuigschrift worden afgeleverd.

Meer informatie over de kosten vindt u via de volgende link.

Er zijn inmiddels verzekeringsmaatschappijen die tussenkomen in de kosten voor het aanvragen van het hypothecair getuigschrift (vroeger hypothecair attest).

Back To Top
×Close search
Zoeken