skip to Main Content

Schade! Wat nu?

Een schade door brand, water, bliksem of een storm, komt steeds onverwacht. Als u onverhoopt het slachtoffer wordt van schade, is het begroten van de schade, slechts één van de zorgen waar u mee te maken krijgt.

Op zeer korte tijd dienen er beslissingen genomen te worden, die van cruciaal belang zijn voor de wederopbouw van uw woning, weder opstart van uw onderneming of voor de continuïteit van de dienstverlening.

Dringende reddingsmaatregelen, tijdelijke huisvesting, beveiliging, afbraak & opruiming zijn belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden moet worden, evenals het zoeken naar tijdelijke oplossingen en de communicatie naar klanten, leveranciers en andere betrokken partijen.

Waarom?

Uw schade-expert zorgt voor evenwicht

In geval van schade heeft u recht op bijstand van een eigen schade-expert. Deze zorgt voor evenwicht: een gelijke positie voor alle betrokken partijen, immers de vergoedende partij zal zich ook laten bijstaan door een deskundige.

Uw eigen schade-expert is uw partner, die U adviseert en begeleidt tijdens het complexe afhandelingsproces.

Het aanstellen van een eigen schade-expert is geen motie van wantrouwen ten aanzien van de verzekeraar. Sterker nog: vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft. Daarom vergoeden zij via de polis geheel of gedeeltelijk de kosten van een expert voor de geteisterde.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijk expertisebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Dit betekent dat wij vanuit een onbevooroordeeld perspectief, enkel optreden als uw technisch raadsman.

Aan uw zijde

Uw eigen expert staat u ten allen tijde bij en voert de onderhandelingen tegenover de verzekeringsmaatschappij en/of verantwoordelijke derden. Zij adviseren u over het onderbouwen en vaststellen van de geleden schade en de omvang van de schadeclaim met het oog op een optimale schadevergoeding.

Uw deskundige

Onze experten beschikken, naast hun bouwkundige & verzekeringstechnische kennis, ook over het nodige onderhandelingsvermogen zodat zij voldoen aan de meeste professionele eisen in onze sector.

Onze experten beschikken tevens over tal van erkenningen “RICS, GEBCAI, FUEDI, …” wat hun beroepskwalificaties onderstreept en wat redelijk uitzonderlijk is in onze sector.

Kosten

De erelonen van een eigen expert zijn in de meeste gevallen gedeeltelijk of volledig terugbetaald door de verzekeringsmaatschappijen.

24/24 bereikbaar

Heeft u schade geleden? Wij staan 24/24 voor u klaar.

Onze werkwijze

Schademelding

Onmiddellijk na melding van de schade bij uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar, schakelt deze snel een expert van de maatschappij in, die ter plaatse zal komen.

Schade beoordeling

U heeft in deze omstandigheden behoefte aan een juiste beoordeling. De situatie na een calamiteit/noodgeval is voor u als gedupeerde complex, waar u als leek geen ervaring mee heeft.

Wat mag u verwachten?

Troostwijk-Roux Expertises beschikt over een uitgebreid team van deskundige schade-experten.  Deze zijn dagelijks in de weer voor het regelen van zeer uiteenlopende schadedossiers.  Ze stellen een plan van aanpak op en begeleiden het totale schadeproces tot een definitieve schadeclaim wordt bepaald.

Zo snel mogelijk!

Met het oog op een optimale waarde van een eigen expert, is het essentieel om tijdens of direct na het schadevoorval een expert aan uw zijde in te schakelen.

In het eerste stadium kan beoordeeld worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om de schade te beperken. Daarnaast kan geïnventariseerd worden welke noodmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, getroffen moeten worden.

Open dialoog

Troostwijk-Roux Expertises streeft altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Back To Top
×Close search
Zoeken