skip to Main Content

Continuïteit waarborgen

Bedrijfsschadedekking is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade. Bij bedrijfsschade valt de brutomarge immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit.

Daarnaast strekken de (markt-)effecten van een belangrijke schade zich vaak over een veel langere periode uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen.

Waarom?

Bedrijfsschadedekking

Iedere schade is anders. Welk scenario men ook vooraf had bedacht; in de praktijk zullen de gevolgen van een calamiteit meestal toch ingrijpender zijn.

Bovendien blijkt dat veel polissen gebaseerd zijn op gegevens uit het verleden en onvoldoende mee zijn geëvolueerd met de onderneming. Een professionele bijstand en deskundig advies zijn derhalve onontbeerlijk.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt. We kunnen daarom onbevooroordeeld handelen.

Uniek

Troostwijk-Roux Expertises is als “expert van de verzekerde” marktleider in België. Onze experten zijn actief op alle niveaus van het schaderegelingsproces: gebouwen, inboedel, kunst, materieel, koopwaar, bijzondere voertuigen en bedrijfsschade.

Deskundig

Onze experten beschikken naast hun boekhoudkundige & verzekeringstechnische kennis, ook over het nodige onderhandelingsvermogen zodat zij voldoen aan de meeste professionele eisen in onze sector.

Troostwijk-Roux Expertises geniet een groot aanzien in de markt als bedrijfsschade expert. Troostwijk-Roux Expertises wordt regelmatig gevraagd als docent voor een opleiding voor makelaars en heeft samen met Kluwer een belangrijke publicatie hieromtrent uitgebracht.

Alle segmenten

Wij opereren in alle segmenten van het bedrijfsleven (profit- & non-profit ). Bij zowel beursgenoteerde ondernemingen als bij kleine- en middelgrote bedrijven hebben wij ervaring in het schaderegelingsproces.

Preventief bedrijfsschade advies

Goede raad komt steeds te laat!

Men hoeft niet te wachten op een calamiteit voor degelijk bedrijfsschade advies. Troostwijk-Roux Expertises biedt daarom de mogelijkheid van een voorafgaandelijke bedrijfsschade taxatie.

Berekening

Bij een bedrijfsschade advies, vindt er een controleberekening van het bedrijfsschadebelang plaats. Deze wordt gebaseerd op basis van gerealiseerde exploitatie en de te verwachten toekomstige exploitatie.

Analyse

Samen met u en uw verzekeringsmakelaar, analyseren wij de mate waarin uw onderneming afhankelijk is van interne en externe factoren en de wijze waarop dit in de bedrijfsschadedekking geïntegreerd kan worden in functie van uw specifieke marktaandeel en activiteit.

Rapportage

Gewenste aanpassingen van polisvoorwaarden worden met u en uw verzekeringsmakelaar besproken.

Back To Top
×Close search
Zoeken