skip to Main Content

Risicobeheer

U heeft ongetwijfeld een verzekering afgesloten voor uw gebouwen en materieel. Maar weet u zeker dat uw eigendommen verzekerd zijn voor de juiste bedragen? Met andere woorden, is uw risicobeheer op orde? Een verzekeringswaardering van gebouwen dan wel materieel zorgt voor zekerheid.

Bij schade aan gebouwen of materieel kan er een discussie ontstaan over de verzekerde waarde. Bij oudere eigendommen is er bovendien sprake van een lagere uitkering als gevolg van toepassing vetusteit.

Deze problemen kunt u voorkomen met een vaste verzekeringswaarde. In geval van schade waarborgt een verzekeringswaardering de bedrijfscontinuïteit. Na een schade wilt u immers correct schadeloos gesteld te worden.

Waarom

Waarom gebouwen waarderen?

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de nieuwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. In plaats daarvan worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs, de bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. Het risico van onderverzekering is in al die gevallen erg groot. Een objectieve verzekeringswaardering sluit dat risico uit.

Standaard indexering via ABEX-index

Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de verzekerde nieuwwaarde (= de kostprijs om gebouwen en machines op identieke wijze te vervangen door een nieuw gebouw of nieuwe machines) na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de eigenlijk te verzekeren waarde. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering – waarbij u te veel premie betaalt – reëel aanwezig. Periodieke waardering (abonnement) garandeert te allen tijde een juiste verzekerde waarde!

Waarom materieel waarderen?

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van machines is de nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief, zonder korting, aan te schaffen.

Voordelen

Een onafhankelijk en objectief waardeoordeel

Als marktleider, waardeert Troostwijk-Roux Expertises voor alle denkbare bedrijven en instanties. Als onafhankelijk en objectief taxateur voeren wij waarderingen uit over de hele wereld.

Betrouwbare en duidelijke rapportage

Troostwijk-Roux Expertises staat garant voor een betrouwbaar, actueel waarderingsrapport en zorgt voor een sterkere positie als u onverhoopt toch door schade wordt getroffen.

Ervaren en vakkundige schatters

Onze schatters beschikken over alle noodzakelijke kennis en ervaring (MRE, REV, RICS, TEGOVA, Enz.). Jaarlijks volgen zij een permanent educatietraject dat bestaat uit externe- en inhouse trainingen.

Onze werkwijze

Opdracht

Allereerst wordt het doel, de waarderingsgrondslag en de rapportagevorm van de waarderingsopdracht vastgesteld. Vervolgens kan het financiële plaatje en de uitvoeringstermijn besproken worden. Na akkoord van onze opdrachtgever wordt het waarderingsproces gestart.

Waarderingssysteem

Troostwijk-Roux Expertises maakt gebruik van de inhouse ontwikkelde waarderingssystemen. Dit draagt bij aan de efficiëntie van het waarderingsproces en zorgt voor controle over het gehele waarderingsproces. Tevens wordt de uniformiteit gewaarborgd dankzij de in het systeem opgenomen rapportgenerators, rekenmodellen en ondersteunende gegevens.

Uitvoering

Tijdens een waardering, zullen onze specialisten zorgvuldig de specificaties opnemen die nodig zijn voor een analyse en waardeoordeel. Op basis van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis van onze schatters, onderbouwen wij een waardering die wij vervolgens vastleggen in een rapportage.

Back To Top
×Close search
Zoeken