skip to Main Content

Inzicht in de kostprijs componenten

Purchase Price Allocation (PPA), of Kostprijs Allocatie, geeft invulling aan de wijze waarop een onderneming de aankoopprijs van een overname verwerkt in de jaarrekening.

Na een overname van een bedrijf is het wenselijk ten behoeve van de jaarverslagleggingsregels als ook onder International Financial Reporting Standards (IFRS-3), dat de betaalde prijs wordt toegewezen aan de overgenomen activa.

Waarom?

Wat kunt u verwachten?

Bij een PPA wordt de activa tegen reële waarde of marktwaarde gewaardeerd waarbij een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten op dezelfde locatie het uitgangspunt is. Onze taxateurs weten ook om te gaan met afwijkende situaties (b.v. IFRS 5).

De rapportage vermeld cash generating units en geeft transparant inzicht in de reële waarde van grond, vastgoed en machines, installaties, apparatuur. Ons uitgangspunt is daarbij zo veel mogelijk gebaseerd op bewijs (evidence based).

Voordelen

Internationaal

Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijke organisatie die volledig zelfstandig optreedt. Dit betekent dat wij vanuit een onbevooroordeeld perspectief naar uw belangen kijken. Onze taxateurs zijn gewend om wereldwijd te opereren en daarbij vertrouwelijk en raadgevend op te treden. Daarbij levert Troostwijk-Roux Expertises maatwerk en denken we verder dan de meest voor de hand liggende oplossingen.

Multidisciplinair

Onze unieke kwaliteit is dat wij letterlijk intern uw waarderingsvraagstuk kunnen behandelen op het gebied van zowel vastgoed als machines en installaties. Voor beide disciplines beschikt Troostwijk-Roux Expertises over (RICS) gecertificeerde taxateurs die dagelijks samenwerken. Een business valuation met allocatie van de vaste activa componenten behoort hierbij ook tot ons unieke dienstenpallet.

Sparringpartner

Wij kunnen een door u opgestelde purchase price allocation beoordelen, of als kritische sparringpartner optreden.

Onze werkwijze

Uitvoering

Nadat het doel en de verslagvorm van een opdracht zijn overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn vastgelegd. Onze opdrachtgever kan voor alle vragen terugvallen op een coördinator die als spin in het web zal optreden tussen alle betrokken partijen. Met één aanspreekpunt ontzorgen wij u maximaal.

Alle bedrijfstakken

Wij zijn actief in alle segmenten: van industrie en de KMO’s, tot aan multinationals en gezondheidsinstellingen.

Back To Top
×Close search
Zoeken