skip to Main Content

Inzicht in de vaste activa

Opgeschoonde registers dragen bij aan de inzichtelijkheid van het vaste activa systeem. Het koppelen van het maintenance managementsysteem met het vaste activa systeem, maakt het mogelijk om de assets in de toekomst beter te kunnen beheren.

Een opgeschoond en overzichtelijk vaste activa register zorgt ervoor dat de onderneming minder aan financiële, fiscale en wettelijke risico’s wordt blootgesteld.

Waarom?

Troostwijk-Roux Expertises heeft ruime ervaring met het opschonen van vaste activa registers voor klanten. Tijdens onze FARR-dienstverlening wordt het maintenance managementsysteem aan het vaste activa systeem gekoppeld.

Bijzondere waardeverminderingen (impairments) in het vaste activa register zullen op deze wijze naar voren komen. Twijfelachtige posten op de balans, bijvoorbeeld gegroepeerde activa met korte en/of cryptische omschrijvingen, kunnen op deze wijze worden gedefinieerd.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijke organisatie die volledig zelfstandig optreedt. Dit betekent dat wij vanuit een onbevooroordeeld perspectief naar uw belangen kijken.

Ruime ervaring

Wij hebben ruime ervaring met het opschonen van vaste activa registers.

Minder risico

Een opgeschoond en overzichtelijk vaste activa register, zorgt ervoor dat de onderneming minder aan financiële, fiscale en wettelijke risico’s wordt blootgesteld.

Hoge Succes-Rate

Troostwijk-Roux Expertises is in de eerste plaats expert met een grote bagage aan technische kennis. Voor FARR hanteert Troostwijk-Roux Expertises dan ook een andere werkwijze dan bv. een auditor. Er wordt eerst een fysische inventaris opgesteld die nadien gekoppeld wordt met de boekhoudkundige gegevens (=Reconciliatie). Deze werkwijze: FLOOR-TO-BOOK levert een veel hogere “match-score” op dan in geval van BOOK-TO-FLOOR.

Combinatie dienstverlening

Door de aanwezigheid van kennis op veel terreinen binnen onze organisatie, is het mogelijk om in combinatie met de FARR een verzekeringswaardering van gebouwen en inventaris te verrichten.

Een betrouwbare partner

Uw bezittingen zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij zijn één van de meest ervaren taxatiebureaus van België.

Overige voordelen

  • het rendement van de investering wordt verbeterd
  • de financiële verslagen worden verbeterd
  • er wordt ondersteuning geboden tijdens fusies en overnames
  • floor-to-book met hogere succes-rate

Onze werkwijze

Opdracht

Nadat het doel en de verslagvorm van een opdracht zijn vastgesteld, worden het financiële component en de uitvoeringstermijn besproken. Na akkoord van onze opdrachtgever wordt het proces gestart.

FARR Proces stappen

  • Kick off
  • Preparation
  • Physical Inventory
  • Reconciliation
  • Report

Maatwerk

Op basis van uw specifieke vraag met de bijbehorende vertrouwelijke informatie gaan wij voor u aan de slag. We treden daarbij op als uw raadgevende, onafhankelijke deskundige.

In overleg met u formuleren wij een antwoord op uw specifieke vraag. Daarbij leveren wij altijd maatwerk en denken we verder dan de meest voor de hand liggende oplossingen.

Alle segmenten

Wij zijn actief in alle segmenten: van industrie (nationaal en internationaal) en overheidsinstellingen tot aan zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Back To Top
×Close search
Zoeken