skip to Main Content

NIEUWSBRIEF TREX-INDEX 2024

2023 kende een moeilijke start met een hoge loon indexatie van meer dan 11%  als gevolg van de hoge inflatie in 2022.  Een dergelijke stijging van de loonkost blijft niet zonder gevolgen en de inflatie in 2023 was daarom ook nog hoog in de eerste jaarhelft.

Vanaf augustus daalde de inflatie aanzienlijk en bedroeg in december nog 1,35%. Door de hogere inflatie in de eerste 8 maanden, komt het jaargemiddelde toch nog op 4,11%, wat beduidend hoger is dan normaal.

Ook de basisrente kende in 2023 grillig verloop. Tot november ging de rente in stijgende lijn en op het einde van het jaar was er een correctie in dalende zin.

De hoge inflatie, de stijging van de loonkost en hogere kostprijs van het geld resulteren in hogere gemiddelden voor de index wat uiteraard impact heeft op de verzekerde sommen, maar door de hoge indexaanpassingen  is door een daling van de grondstofprijzen de index op jaarbasis relatief beperkt gebleven.

Voor bedrijfsgebouwen zien we dit jaar een stijging van 0,84%. Voor machines is de gemiddelde prijsstijging beperkt tot 0,97%.

In de index-tabel wordt naast de index een coëfficiënt weergegeven om het gebruik van de TREX-index te vereenvoudigen. Als de verzekerde kapitalen in het verleden reeds werden geïndexeerd, dan volstaat het om de verzekerde kapitalen van afgelopen jaar aan te passen met de TREX-index van 2024. (coëfficiënt van 2023)

 Voor bedrijven die rapporteren in een andere munt dient er ook rekening te worden gehouden met de wisselkoersverschillen.

Raadpleeg zeker Trex-Index Calculator die u op onze website kan vinden en waarmee u op zeer nauwkeurige wijze de verzekerde sommen kan aanpassen.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Back To Top
×Close search
Zoeken