skip to Main Content

TREX-INDEX 2023

2022 is een jaar dat herinnerd zal worden als een jaar van extreem hoge inflatie, namelijk meer dan 11%. We dachten dat het jaar voordien al uitzonderlijk was, maar de naoorlogse generatie heeft dergelijk hoge inflatie nooit eerder meegemaakt. De voornaamste reden van deze hoge inflatie is toe te schrijven aan het conflict in Oekraïne wat o.a. heeft geleid tot zeer hoge energiekosten. De automatische koppeling van de lonen aan de index heeft de inflatie alleen maar aangewakkerd. Hoge inflatie heeft uiteraard grote gevolgen voor de evolutie van de verzekerde sommen.

Voor bedrijfsgebouwen zien we dit jaar opnieuw een sterkere stijging (16,8%) dan in de particuliere woningbouw. Voor machines zijn de prijsstijgingen verschillend naargelang het soort van machine maar globaal is de stijging toch ook spectaculair.

Troostwijk-Roux Expertises berekent jaarlijks, een specifieke index voor materieel en voor bedrijfsgebouwen; de TREX-Index, die een weergave is van de gemiddelde kostprijs stijging van het afgelopen jaar. In de index-tabel wordt naast de index een coëfficiënt weergegeven om het gebruik van de TREX-index te vereenvoudigen. Als de verzekerde kapitalen in het verleden reeds werden geïndexeerd, dan volstaat het om de verzekerde kapitalen van afgelopen jaar aan te passen met de TREX-index van 2023. (coëfficiënt van 2022)

Als er nog geen indexaties werden toegepast dan volstaat het om per kalenderjaar de (nieuw)waarde van de investeringen te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van dat betreffende jaar. Als dit voor ieder investeringsjaar wordt uitgevoerd, wordt de juiste huidige geïndexeerde waarde bekomen.

De Trex-index equipment

De Trex-index equipment die een weergave is van de gemiddelde stijging van de kost van de machinebouw kende het voorbije jaar een gemiddelde kostprijsstijging van 16,8%, toevallig eenzelfde stijging als voor gebouwen. (TREX-Building).

De Abex-index

De Abex-index, die berekend wordt op de gemiddelde bouwkost van de particuliere woningbouw, inclusief BTW, steeg in 2022 met 10,8%. Daarnaast dient er ook gekeken te worden naar de wisselkoersen, want de US dollar steeg het laatste semester van 2022 ongeveer met 6,5%.

Raadpleeg zeker Trex-Index Calculator die u op onze website kan vinden en waarmee u op zeer nauwkeurige wijze de verzekerde sommen kan aanpassen.

TREX index nieuwsbrief

Ontvang gratis de TREX index nieuwsbrief met elk jaar de nieuwste indexcijfers. Voordat u de cijfers ontvangt dient u wel eenmalig een formulier in te vullen, waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van deze dienst.

Back To Top
×Close search
Zoeken